Ջրհորի գորտը

Առակներ

Տիեզերքների լույսին անհաղորդ,

Ջրհորում ծնված երգում էր մի Գորտ.

«Արար աշխարհում

Մի լավ տեղ գիտեմ,

Ես չեմ վարանում

Անվանել եդեմ…

Եդեմը քիչ է

Իմ ջրհորի դեմ,

Տիեզերքն ի՞նչ է

Իմ ջրհորի դեմ…»:

Երկինք չտեսած երբեք իր օրում,

Ուրիշ երգ կասե՞ր Գորտը ջրհորում:


Մկրտիչ Կորյուն