հանելուկ

Աչքիդ շուրջը խոտեր կան բուսած,

Սակայն դու երբեք չես տեսնում նրանց:

/Թարթիչները/

Ավելին...  

Ինքը չի ուտում,

Ինքը չի խմում,

Բայց իր տիրոջը

Միշտ կուշտ է պահում:

/Արհեստ/

***

Ունեմ երկու փայտե ձի,

Առանց պայտի և սաձի,

Ավելին...  

Ծնվում է ու մեծանում,

Հենց նույն օրն էլ` մահանում,

Հետո նորից կյանք առած

Պայծառ շորեր է հագնում:

(Արև)

* * *

Ավելին...