Առողջապահության նախարարությունը սահմանել է դպրոցում դասերի ծանրաբեռնվածությունը. հարցազրույց. 1tv.am  

Փոքրիկիս դպրոցը

Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը  հրաման (N 12-Ն) է ստորագրել, որով սահմանվել է  դպրոցներում սովորողների օրական և շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը:

Հաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվու, իսկ 10-12-րդ դասարաններում թույլատրվում է նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում: Դասացուցակը կազմվում է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, սովորողների օրվա և շաբաթվա մտավոր աշխատունակության առավելագույն թույլատրելի նորմերը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները:

Մանրամասները՝ տեսանյութում: