Կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում, որով հաստատվել են խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց ընտրության, հաշվառման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց ուսուցման, որակավորման և վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճարման կարգը և չափը, խնամատարության պայմանագրերի օրինակելի ձևերը:

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունք ունեն երեխայի ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը: Նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և նոր ծնված երեխան հաշվառված են ՀՀ-ում բնակության վայրի հասցեով:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում վերջերս անդրադարձավ այն մայրերին, որոնք դպրոցն ավարտելուց հետո մասնագիտական կրթություն չեն ստացել: Ըստ փոխնախարարի՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այս դեպքում տալիս է մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորություն:

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեն մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը, մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ