Ապարանի անվան առաջացումը

Փոքրիկիս հայրենիքը

Ըստ ժողովրդական ավանդության` Արագածի չորս գագաթներին առանց պարանի կախված է Գրիգոր Լուսավորչի արտասուքներով լի կանթեղը: Այդ կանթեղը մշտավառ է և տեսանելի միայն արդար մարդկանց համար:

Ըստ ժողովրդական ավանդության` Արագածի չորս գագաթներին առանց պարանի կախված է Գրիգոր Լուսավորչի արտասուքներով լի կանթեղը: Այդ կանթեղը մշտավառ է և տեսանելի միայն արդար մարդկանց համար:

Դրա համար էլ Արագածի լանջին գտնվող գավառը կոչվել է Անպարան, որ ժամանակի ընթացքում բերանից բերան անցնելով դարձել է Ապարան:

 

«Հայկական ավանդապատումներ», Երևան, 2009թ.