Րաֆֆու աղբյուրը

Փոքրիկիս հայրենիքը

Գտնվում է Ղարաբաղի Դահրավ հյուղում` Շնաքար կոչված բարձրադիր լեռան ճակատին

Տարիներ առաջ Րաֆֆին գալիս է Դահրավ գյուղը` տեղի քաջերի պատմությունը գրելու: Նա շրջում է տնետուն, հարցուփորձ անում ծերերին, կարդում մամռակալած քարերի գրերը:

Գտնվում է Ղարաբաղի Դահրավ հյուղում` Շնաքար կոչված բարձրադիր լեռան ճակատին

Տարիներ առաջ Րաֆֆին գալիս է Դահրավ գյուղը` տեղի քաջերի պատմությունը գրելու: Նա շրջում է տնետուն, հարցուփորձ անում ծերերին, կարդում մամռակալած քարերի գրերը:

Րաֆֆու խնդրանքվ գյուղացիները շուռ են տալիս Աբրահամենց այգու մոտ ընկած հսկայական  սալ քարը` նրա վրա եղած գրերը կարդալու համար:  Րաֆֆու մեկնելուց հետո այդ սալ քարի տեղից սկսում է առատ ջուր բխել: Դահրավցիների ուրածությանը չափ չի լինում, քանի որ մինչ այդ ջուր  բերելու համար նրանք ստիպված էին իջնել մոտակա ձորը: Այդ աղբյուրը հիմա էլ կա և կոչվում է Րաֆֆու աղբյուր: