Դինգ-դոնգ

Հայկական

Դինգ-դոնգ ձռան երկնքում,

Դինգ-դոնգ աստղերն են ժպտում

Դինգ-դոնգ-դինգ,  երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ-դինգ երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ դե զնգա մեր զանգ

Դինգ-դոնգ, տուր մեզ երազանք

Դինգ-դոնգ ձռան երկնքում,

Դինգ-դոնգ աստղերն են ժպտում

Դինգ-դոնգ-դինգ,  երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ-դինգ երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ դե զնգա մեր զանգ

Դինգ-դոնգ, տուր մեզ երազանք

Դինգ-դոնգ-դինգ,  ինչ լավն է եղևնին

Ու զանգերն  իր թևերին..

Դինգ-դոնգ-դինգ ինչ լավն է եղևնին

Ու զանգերն  իր թևերին..

Դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ,դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ,դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դոնգ-դինգ , երկինքն է աստղալից

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ-դինգ երկինքն է աստղալից

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից: