Երեխայի սեռը կախված է հորից

Վերարտադրողական փուլ

Երեխայի սեռը կախված է սպերմատոզոիդներից, որոնք մասնակցում են բեղմնավորմանը: Ուստի ապագա երեխայիսեռը կախված կլինի 23 զույգ քրոմոսոմների միայն մեկ զույգից, որը կազմում է սեռական բջիջը: Սեռական բջիջները` սպերմատոզոիդը և ձվաբջիջը, տանում են միայն մեկ քրոմոսոմ:

Երեխայի սեռը կախված է սպերմատոզոիդներից, որոնք մասնակցում են բեղմնավորմանը: Ուստի ապագա երեխայիսեռը կախված կլինի 23 զույգ քրոմոսոմների միայն մեկ զույգից, որը կազմում է սեռական բջիջը: Սեռական բջիջները` սպերմատոզոիդը և ձվաբջիջը, տանում են միայն մեկ քրոմոսոմ:

Իգական սեռական բջիջները ունեն միշտ x  քրոսոմ,  իսկ սպերմատոզոիդը` կամ x, կամ y: Եթե ձվաբջջի մեջ մտնում է x քրոմոսոմով սպերմատոզոիդը, ապա դուք կունենաք աղջիկ, իսկ y-ի դեպքում` տղա: Այնպես որ երեխայի սեռը կախված է հորից: Ի դեպ, x և y քրոմոսոմներով սպերմատոզոիդները ունեն տարբեր բնութագրեր: x քրոմոսոմովն ավելի խոշոր է և դանդաղաշարժ:

Գովազդ