Հասցե Ավան, Իսահակյան թաղամաս

Հեռախոս 374-10-614379 , +374-91-411234 (բջջ.)

Վեբ կայք http://www.newtonic.am

- Երեխաների փոքր թվաքանակ խմբերում (12-14 երեխա)

- Հաշվի առնելով երեխայի մտավոր և ֆիզիկական առանձնահատկությունները` անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին

- Դասապրոցեսի և պարապմունքների կազմակերպում առարկայական մասնագետների միջոցով

- Ուսուցման կազմակերպում հեղինակային մանկավարժական մեթոդներով

- Մասնագետների ընտրություն մրցութային կարգով

- Երեխայի քննադատական, վերլուծական, ստեղծագործական մտածողության և բանավոր խոսքի զարգացում

- Երեխայի բնատուր հակումների բացահայտում և ուղղորդում

- Երեխայի տրամաբանության զարգացում (շախմատի դասաժամեր, տրամաբանական խաղեր)

- Երեխայի գեղարվեստական ճաշակի ձևավորում (արվեստի և դասական երաժշտության դասաժամեր)

- Աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայություն (ջեռուցում, հիգիենա, էկոլոգիապես մաքուր միջավայր և այլն)

- Անհրաժեշտության դեպքում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպում

- Երեխաների անվտանգության ապահովում (մեկ մանկավարժի հսկողության ներքո 6 երեխա)

Հասցե Երևան, Քաջազնունու փող., 30 տուն

Հեռախոս 374-10-578037

Նախադպրոցական կրթություն

Երեխաների դաստիարակություն մանկապարտեզում

Նախապատրաստում՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների. դպրոցում ուսանելու համար

Ուսուցում՝ լեզուների. անգլերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ լեզուների. ռուսերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ վարքի կանոնների

Ուսուցում՝ տրամաբանական թվաբանության

Ուսուցում՝ ուղղախոսության

Հասցե Կոմիտասի պող., 1 շենք

Հեռախոս +374-10-224139

Նախադպրոցական կրթություն

  • Նախապատրաստում՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների. դպրոցում ուսանելու համար
  • Ուսուցում՝ երաժշտության՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ լեզուների. անգլերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ լեզուների. հայերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ լեզուների. ռուսերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ նկարչության՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ շրջակա միջավայրի պահպանության՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
  • Ուսուցում՝ վարքի կանոնների
  • Ուսուցում՝ տրամաբանական թվաբանության

Այլ հոդվածներ …