Համար 29 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Կոմիտասի պող., 30 շենք

Հեռախոս +374-10-222793

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 145

Աշխատակազմ 23

Երևանի հ.29 ն.ու.հ.՚ ՀՈԱԿ-ը (նախկին Արաբկիրի վարչական շրջանի թիվ 8 մսուր-մանկապարտեզ) գտնվում է Արաբկիրի վարչական շրջանում, Կոմիտասի պողոտայի վրա ,N30 բնակելի շենքի առաջին հարկում։ Հաստատությունը հարմարեցված է, կառուցվել է 1962թ. հուլիսին։

Հ.29 նախադպրոցական հաստատությունում գործում են չորս տարիքային խմբեր`

վաղ տարիք (2-3 տարեկան), կրտսեր I (3-4 տ.), կրտսեր II (4-5 տ.), ավագ (5-6 տ.), որոնցում ընդգրկված են մոտ 145 երեխաներ։Աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթով 9 ժամ տևողությամբ 8 30-1730։ Ապահովված է համապատասխան կադրերով։ Հաստատությունում աշխատում են վեց դաստիարակներ, երաժշտության դաստիարակ, մեթոդիստ-հոգեբան, բուժքույր, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն։

Ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացվում է հայրենիքի նկատմամբ սիրո, ընտանիքի, ազգային ավանդույթների, ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի, հոգատար վերաբերմունքի ձևավորման և արմատավորման սկզբունքով։

Բոլոր տարիքային խմբերում երեխաները ստանում են գիտելիքներ`ըստ

իրենց տարիքային առանձնահատկության, մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից, բնապահպանությունից, ֆիզկուլտուրայից, երաժշտությունից։ Ձեռք են բերում նկարելու, ծեփելու, կառուցելու, ստեղծագործելու ունակություններ։Տարվա ընթացքում պարբերաբար անցկացվում են երաժշտական ուրախ հանդեսներ, սպորտլանդիաներ, բաց պարապմունքներ։ Երեխաները հնարավերություն ունեն նաև, ըստ ցանկության, հաճախելու լրացուցիչ վճարովի խնբակներ` պարի, անգլերենի և ռուսերենի։

Հ.29 նախադպրոցական հաստատությունում գործում են չորս տարիքային խմբեր`

վաղ տարիք (2-3 տարեկան), կրտսեր I (3-4 տ.), կրտսեր II (4-5 տ.), ավագ (5-6 տ.), որոնցում ընդգրկված են մոտ 145 երեխաներ։Աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթով 9 ժամ տևողությամբ 8 30-1730։ Ապահովված է համապատասխան կադրերով։ Հաստատությունում աշխատում են վեց դաստիարակներ, երաժշտության դաստիարակ, մեթոդիստ-հոգեբան, բուժքույր, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն։

Ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացվում է հայրենիքի նկատմամբ սիրո, ընտանիքի, ազգային ավանդույթների, ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի, հոգատար վերաբերմունքի ձևավորման և արմատավորման սկզբունքով։

Բոլոր տարիքային խմբերում երեխաները ստանում են գիտելիքներ`ըստ

իրենց տարիքային առանձնահատկության, մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից, բնապահպանությունից, ֆիզկուլտուրայից, երաժշտությունից։ Ձեռք են բերում նկարելու, ծեփելու, կառուցելու, ստեղծագործելու ունակություններ։Տարվա ընթացքում պարբերաբար անցկացվում են երաժշտական ուրախ հանդեսներ, սպորտլանդիաներ, բաց պարապմունքներ։ Երեխաները հնարավերություն ունեն նաև, ըստ ցանկության, հաճախելու լրացուցիչ վճարովի խնբակներ` պարի, անգլերենի և ռուսերենի։

Հասցե Կոմիտասի պող., 30 շենք

Հեռախոս +374-10-222793

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 145

Աշխատակազմ 23

Երևանի հ.29 ն.ու.հ.՚ ՀՈԱԿ-ը (նախկին Արաբկիրի վարչական շրջանի թիվ 8 մսուր-մանկապարտեզ) գտնվում է Արաբկիրի վարչական շրջանում, Կոմիտասի պողոտայի վրա ,N30 բնակելի շենքի առաջին հարկում։ Հաստատությունը հարմարեցված է, կառուցվել է 1962թ. հուլիսին։

Հ.29 նախադպրոցական հաստատությունում գործում են չորս տարիքային խմբեր`

վաղ տարիք (2-3 տարեկան), կրտսեր I (3-4 տ.), կրտսեր II (4-5 տ.), ավագ (5-6 տ.), որոնցում ընդգրկված են մոտ 145 երեխաներ։Աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթով 9 ժամ տևողությամբ 8 30-1730։ Ապահովված է համապատասխան կադրերով։ Հաստատությունում աշխատում են վեց դաստիարակներ, երաժշտության դաստիարակ, մեթոդիստ-հոգեբան, բուժքույր, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն։

Ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացվում է հայրենիքի նկատմամբ սիրո, ընտանիքի, ազգային ավանդույթների, ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի, հոգատար վերաբերմունքի ձևավորման և արմատավորման սկզբունքով։

Բոլոր տարիքային խմբերում երեխաները ստանում են գիտելիքներ`ըստ

իրենց տարիքային առանձնահատկության, մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից, բնապահպանությունից, ֆիզկուլտուրայից, երաժշտությունից։ Ձեռք են բերում նկարելու, ծեփելու, կառուցելու, ստեղծագործելու ունակություններ։Տարվա ընթացքում պարբերաբար անցկացվում են երաժշտական ուրախ հանդեսներ, սպորտլանդիաներ, բաց պարապմունքներ։ Երեխաները հնարավերություն ունեն նաև, ըստ ցանկության, հաճախելու լրացուցիչ վճարովի խնբակներ` պարի, անգլերենի և ռուսերենի։

Հ.29 նախադպրոցական հաստատությունում գործում են չորս տարիքային խմբեր`

վաղ տարիք (2-3 տարեկան), կրտսեր I (3-4 տ.), կրտսեր II (4-5 տ.), ավագ (5-6 տ.), որոնցում ընդգրկված են մոտ 145 երեխաներ։Աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթով 9 ժամ տևողությամբ 8 30-1730։ Ապահովված է համապատասխան կադրերով։ Հաստատությունում աշխատում են վեց դաստիարակներ, երաժշտության դաստիարակ, մեթոդիստ-հոգեբան, բուժքույր, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն։

Ուսուցումն ու դաստիարակությունն իրականացվում է հայրենիքի նկատմամբ սիրո, ընտանիքի, ազգային ավանդույթների, ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի, հոգատար վերաբերմունքի ձևավորման և արմատավորման սկզբունքով։

Բոլոր տարիքային խմբերում երեխաները ստանում են գիտելիքներ`ըստ

իրենց տարիքային առանձնահատկության, մայրենի լեզվից, մաթեմատիկայից, բնապահպանությունից, ֆիզկուլտուրայից, երաժշտությունից։ Ձեռք են բերում նկարելու, ծեփելու, կառուցելու, ստեղծագործելու ունակություններ։Տարվա ընթացքում պարբերաբար անցկացվում են երաժշտական ուրախ հանդեսներ, սպորտլանդիաներ, բաց պարապմունքներ։ Երեխաները հնարավերություն ունեն նաև, ըստ ցանկության, հաճախելու լրացուցիչ վճարովի խնբակներ` պարի, անգլերենի և ռուսերենի։