Համար 31 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Գրիգոր Արծրունու փող., 57 շենք

Հեռախոս +374-10-271107

Խմբերի քանակը 10

Երեխաների քանակը 344

Աշխատակազմ 47

Երևանի Նախադպրոցական Ուսումնական Հաստատություն ՀՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 1965թ-ին:Հաստատության շենքը քարից է` երկու հարկանի, ունի երկու մասնաշենք,նկուղ: Տանիքը հարթ է, կից ունի լոկալ կաթսայատուն, ունի ուղղանկյան տեսք: Արաբկիր համայնքի ղեկավարի թ.-1424, 11.05.06 որոշման և ավագանու 20.02.06 թ.-142 որոշման հիման վրա, թիվ 227 մմ վերանվանվել է “Երևան քաղաքի Արաբկիր թաղային համայնքի թիվ 10 մանկապարտեզ”նախադպրոցական հաստատություն` ՀՈԱԿ

Երևան քաղաքի ավագանու 09.02.2010թ ,թիվ 63-Ա որոշմամբ հ. 10 մանկապարտեզը անվանափոխվել է` “Երևանի հ. 31 ՆՈՒՀ:

Շենքը կենտրոնական մասում մեկ հարկանի է, իսկ երկու կողմերից` երկհարկանի: Շենքի ընդհանուր մակերեսը 1509.8 քմ.:Հաստատությունը համագործակցելով ընտանիքի հետ ապահովում է հաստատությունում ընդգրկված 2-6 տարեկան նախադպրոցական տարիքի երեխաների` ներդաշնակ զարգացումն ու դաստիարակությունը, առողջության ամրապնդումն ու խնամքը, մայրենի լեզվով հաղորդակցվել և դրա հիմքի վրա օտար լեզուների տիրապետման նախադրյալները, հաշվելու տարրական կարողությունների զարգացումը վարվեցողության տարրական կանոններին հայրենի բնության և բնապահպանության պատմության և ազգային մշակույթի տարրերին ծանոթացումը երեխայի մտավոր, բարոյական, գեղագիտական և ֆիզիկական զարգացման հիմքերի ստեղծումը հայրենիքի նկատմամաբ սիրո և նվիրվածության զարգացման ձևավորումը աշխատանքային տարրական կարողությունների և հմտությունների ծանոթացումը դպրոցական ուսուցման նախապատրաստում:Նախադպրոցական հաստատության շենքը Տիպային է:Նախատեսված է 8 խմբի համար: Ներկայում գործում է 10 խումբ, հաճախում են թվով 344 երեխա:

Հասցե Գրիգոր Արծրունու փող., 57 շենք

Հեռախոս +374-10-271107

Խմբերի քանակը 10

Երեխաների քանակը 344

Աշխատակազմ 47

Երևանի Նախադպրոցական Ուսումնական Հաստատություն ՀՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 1965թ-ին:Հաստատության շենքը քարից է` երկու հարկանի, ունի երկու մասնաշենք,նկուղ: Տանիքը հարթ է, կից ունի լոկալ կաթսայատուն, ունի ուղղանկյան տեսք: Արաբկիր համայնքի ղեկավարի թ.-1424, 11.05.06 որոշման և ավագանու 20.02.06 թ.-142 որոշման հիման վրա, թիվ 227 մմ վերանվանվել է “Երևան քաղաքի Արաբկիր թաղային համայնքի թիվ 10 մանկապարտեզ”նախադպրոցական հաստատություն` ՀՈԱԿ

Երևան քաղաքի ավագանու 09.02.2010թ ,թիվ 63-Ա որոշմամբ հ. 10 մանկապարտեզը անվանափոխվել է` “Երևանի հ. 31 ՆՈՒՀ:

Շենքը կենտրոնական մասում մեկ հարկանի է, իսկ երկու կողմերից` երկհարկանի: Շենքի ընդհանուր մակերեսը 1509.8 քմ.:Հաստատությունը համագործակցելով ընտանիքի հետ ապահովում է հաստատությունում ընդգրկված 2-6 տարեկան նախադպրոցական տարիքի երեխաների` ներդաշնակ զարգացումն ու դաստիարակությունը, առողջության ամրապնդումն ու խնամքը, մայրենի լեզվով հաղորդակցվել և դրա հիմքի վրա օտար լեզուների տիրապետման նախադրյալները, հաշվելու տարրական կարողությունների զարգացումը վարվեցողության տարրական կանոններին հայրենի բնության և բնապահպանության պատմության և ազգային մշակույթի տարրերին ծանոթացումը երեխայի մտավոր, բարոյական, գեղագիտական և ֆիզիկական զարգացման հիմքերի ստեղծումը հայրենիքի նկատմամաբ սիրո և նվիրվածության զարգացման ձևավորումը աշխատանքային տարրական կարողությունների և հմտությունների ծանոթացումը դպրոցական ուսուցման նախապատրաստում:Նախադպրոցական հաստատության շենքը Տիպային է:Նախատեսված է 8 խմբի համար: Ներկայում գործում է 10 խումբ, հաճախում են թվով 344 երեխա: