Համար 34 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Քանաքեռի շրջանցիկ թունել

Հեռախոս +374-10-280656

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 40

Աշխատակազմ 3

“Երևանի N34 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն” համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը գտնվում է Քանաքեռ Շրջանցիկ թունել թաղամասում։ Գործում է 1989 թվականից, այն անվանվել է թիվ 208 մ/մանկապարտեզ, որի տնօրենը եղել է Լենա Ղազարյանը։ Մանկապարտեզը գործել է 2 խմբով`փոքրերի II (2-4 տարեկաններ) և խառը (4-6 տարեկաններ)։ Առայսօր երեխաների թիվը կազմում է 40 երեխա։ մանկավարժական կազմը`3։ Առաջին շրջանավարտները եղել են 14-ը։ Բոլոր խմբասենյակները կահավորվեց նոր գույքով:Մանկապարտեզում դրված յուրաքանչյուր խնդիր իրականացվել է բարեխղճորեն, ուժ ու եռանդ չխնայելով երեխաների համար։

Հասցե Քանաքեռի շրջանցիկ թունել

Հեռախոս +374-10-280656

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 40

Աշխատակազմ 3

“Երևանի N34 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն” համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը գտնվում է Քանաքեռ Շրջանցիկ թունել թաղամասում։ Գործում է 1989 թվականից, այն անվանվել է թիվ 208 մ/մանկապարտեզ, որի տնօրենը եղել է Լենա Ղազարյանը։ Մանկապարտեզը գործել է 2 խմբով`փոքրերի II (2-4 տարեկաններ) և խառը (4-6 տարեկաններ)։ Առայսօր երեխաների թիվը կազմում է 40 երեխա։ մանկավարժական կազմը`3։ Առաջին շրջանավարտները եղել են 14-ը։ Բոլոր խմբասենյակները կահավորվեց նոր գույքով:Մանկապարտեզում դրված յուրաքանչյուր խնդիր իրականացվել է բարեխղճորեն, ուժ ու եռանդ չխնայելով երեխաների համար։