Համար 63 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Արցախի պող., 1 շենք

Հեռախոս +374-10-450662

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 130

Աշխատակազմ 25

Շենքը հին տիպային է, բաղկացած է 1 /մեկ/ մասնաշենքից:ՆՈՒՀ-ի նորմատիվային և իրավական բազան կրթադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման ձևերը, մեթոդները և միջոցները

Հասցե Արցախի պող., 1 շենք

Հեռախոս +374-10-450662

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 130

Աշխատակազմ 25

Շենքը հին տիպային է, բաղկացած է 1 /մեկ/ մասնաշենքից:ՆՈՒՀ-ի նորմատիվային և իրավական բազան կրթադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման ձևերը, մեթոդները և միջոցները