Համար 64 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Ավանեսովի փող., 12 շենք

Հեռախոս +374-10-471310

Խմբերի քանակը 10

Երեխաների քանակը 290

Աշխատակազմ 43

Հ.Հ. Երևանի քաղաքի Հ.64 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը նախկինում N28 մսուր մանկապարտեզն իր գործունեությունը սկսել է 1973թ.ից:Մանկապարտեզում բազմիցս կազմակերպվում են միջոցառումներ: Բարձր հիմքերի վրա է դրված կրթական համակարգի գործընթացը: Ծնողների շրջանում սիստեմատիկ տրվում են պարապմունքներ տարբեր մեթոդներից, տարիքային տարբեր խմբերում: Մանկապարտեզն ունի մսուրային խումբ:

Բազմիցս մասնակցել է համայնքային սպորտլանդիաների և միջոցառումների: Դաստիարակներից մի քանիսը ունեն պատվոգրեր վարչական շրջանի ղեկավարի և Երևանի քաղաքապետի կողմից: Վերապատրաստվել են կրթական բարեփոխումների կենտրոնում:

Հասցե Ավանեսովի փող., 12 շենք

Հեռախոս +374-10-471310

Խմբերի քանակը 10

Երեխաների քանակը 290

Աշխատակազմ 43

Հ.Հ. Երևանի քաղաքի Հ.64 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը նախկինում N28 մսուր մանկապարտեզն իր գործունեությունը սկսել է 1973թ.ից:Մանկապարտեզում բազմիցս կազմակերպվում են միջոցառումներ: Բարձր հիմքերի վրա է դրված կրթական համակարգի գործընթացը: Ծնողների շրջանում սիստեմատիկ տրվում են պարապմունքներ տարբեր մեթոդներից, տարիքային տարբեր խմբերում: Մանկապարտեզն ունի մսուրային խումբ:

Բազմիցս մասնակցել է համայնքային սպորտլանդիաների և միջոցառումների: Դաստիարակներից մի քանիսը ունեն պատվոգրեր վարչական շրջանի ղեկավարի և Երևանի քաղաքապետի կողմից: Վերապատրաստվել են կրթական բարեփոխումների կենտրոնում: