Համար 67 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Սարիթաղ, 21-րդ փողոց, 24 տուն

Հեռախոս +374-10-578025

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 90

Աշխատակազմ 18

Բացման օրվանից մանկապարտեզը նախատեսված է եղել չորս խմբի համար` տիպային կառույց է , բայց գործել է հինգ խմբով: Մանկապարտեզն ունի շատ հարմարավետ դիրք, դեմ հանդիմանում է Արարատյան դաշտավայրին: ՈՒնի նաև ընդարձակ բակ , խաղահրապարակ , մանկական տաղավարներ:Այստեղ կրթվել ու դաստիարակվել են բազմաթիվ սերունդներ , որոնք հետագայում իրենց ուսումը շարունակել են Հանրապետության բարձրագույն բուհերում: Այսօր էլ մանկապարտեզը շարունակում է տասնամյակների իր բարի ավանդույթները` աշխատելով առավել նորացված մեթոդներով և երիտասարդ կադրերով : Կոլեկտիվի համբերատար աշխատանքի շնորհիվ մանկապարտեզը այսօր էլ չունի երեխաների պակաս :

Հասցե Սարիթաղ, 21-րդ փողոց, 24 տուն

Հեռախոս +374-10-578025

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 90

Աշխատակազմ 18

Բացման օրվանից մանկապարտեզը նախատեսված է եղել չորս խմբի համար` տիպային կառույց է , բայց գործել է հինգ խմբով: Մանկապարտեզն ունի շատ հարմարավետ դիրք, դեմ հանդիմանում է Արարատյան դաշտավայրին: ՈՒնի նաև ընդարձակ բակ , խաղահրապարակ , մանկական տաղավարներ:Այստեղ կրթվել ու դաստիարակվել են բազմաթիվ սերունդներ , որոնք հետագայում իրենց ուսումը շարունակել են Հանրապետության բարձրագույն բուհերում: Այսօր էլ մանկապարտեզը շարունակում է տասնամյակների իր բարի ավանդույթները` աշխատելով առավել նորացված մեթոդներով և երիտասարդ կադրերով : Կոլեկտիվի համբերատար աշխատանքի շնորհիվ մանկապարտեզը այսօր էլ չունի երեխաների պակաս :