Համար 70 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Վարդաշեն, 6-րդ փողոց

Հեռախոս +374-10-451179

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 150

Աշխատակազմ 27

Մանկապարտեզն ունի 3 մասնասշենք և 0.5 հա հողքատարածք: Ցանկապատված է, բակում աճում են դեկորատիվ և պտղատու ծառեր:ՆՈՒՀ-ում բարձր հիմքերի վրա են դրված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները:

Այստեղ կիրառվում են կրթադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման արդիական ձևերը:Մանկապարտեզում աշխատում են գրագետ, բանիմաց, փորձառու մանկավարժներ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն, հարուստ մանկավարժական և ընդհանուր գիտելիքների պաշար:Այստեղ երեխաների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու համար իրականացվում են նպատակային միջոցառումներ և հանդեսներ, կազմակերպվում են միջհամայնքային սպորտլանդիաներ, ծավալվում են գեղեցիկ ու գրավիչ, մասնագիտորեն ճիշտ կառուցված աշխատանքներ:Մանկապարտեզն ապահովված է կոշտ և փափուկ գույքով, առկա են սարքավորումներ և դիդակտիկ միջոցներ երեխաների համակողմանի զարգացան համար: Մանկապարտեզը ջեռուցվում է, ունի ջեռուցման լոկալ համակարգ:

Պահպանվում է օրվա ռեժիմը, երեխաների առօրյան, կազմակերպվում է հետաքրքիր ու բովանդակալից:

Հասցե Վարդաշեն, 6-րդ փողոց

Հեռախոս +374-10-451179

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 150

Աշխատակազմ 27

Մանկապարտեզն ունի 3 մասնասշենք և 0.5 հա հողքատարածք: Ցանկապատված է, բակում աճում են դեկորատիվ և պտղատու ծառեր:ՆՈՒՀ-ում բարձր հիմքերի վրա են դրված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները:

Այստեղ կիրառվում են կրթադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման արդիական ձևերը:Մանկապարտեզում աշխատում են գրագետ, բանիմաց, փորձառու մանկավարժներ, որոնք ունեն մասնագիտական կրթություն, հարուստ մանկավարժական և ընդհանուր գիտելիքների պաշար:Այստեղ երեխաների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու համար իրականացվում են նպատակային միջոցառումներ և հանդեսներ, կազմակերպվում են միջհամայնքային սպորտլանդիաներ, ծավալվում են գեղեցիկ ու գրավիչ, մասնագիտորեն ճիշտ կառուցված աշխատանքներ:Մանկապարտեզն ապահովված է կոշտ և փափուկ գույքով, առկա են սարքավորումներ և դիդակտիկ միջոցներ երեխաների համակողմանի զարգացան համար: Մանկապարտեզը ջեռուցվում է, ունի ջեռուցման լոկալ համակարգ:

Պահպանվում է օրվա ռեժիմը, երեխաների առօրյան, կազմակերպվում է հետաքրքիր ու բովանդակալից: