Համար 74 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Ջրաշեն, 1-ին փողոց

Հեռախոս +374-10-454800

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 60

Աշխատակազմ 14

Երևանի հ. 74 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը /նախկինում Ջրաշեն/ կառուցվել է 1974թ.: Մանկապարտեզը գործում է երկու խմբով` ավագ և կրտսեր ն/դ և սպասարկում է մինչև 60 երեխայի:

Հասցե Ջրաշեն, 1-ին փողոց

Հեռախոս +374-10-454800

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 60

Աշխատակազմ 14

Երևանի հ. 74 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը /նախկինում Ջրաշեն/ կառուցվել է 1974թ.: Մանկապարտեզը գործում է երկու խմբով` ավագ և կրտսեր ն/դ և սպասարկում է մինչև 60 երեխայի: