Համար 75 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Մուշավան, 5-րդ փողոց

Հեռախոս +374-10-451640

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 60

Աշխատակազմ 15

Երևանի հ. 75 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը /նախկինում Մուշականի մանկապարտեզ/ կառուցվել է 1974թ.: Շենքը հարմարեցված է, ունի մեկ մասնաշենք; Նախատեսված է երեք խմբի համար: Այժմ գործում է երկու, և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն են հաճախում թվով 60 երեխա:

Հասցե Մուշավան, 5-րդ փողոց

Հեռախոս +374-10-451640

Խմբերի քանակը 2

Երեխաների քանակը 60

Աշխատակազմ 15

Երևանի հ. 75 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ը /նախկինում Մուշականի մանկապարտեզ/ կառուցվել է 1974թ.: Շենքը հարմարեցված է, ունի մեկ մասնաշենք; Նախատեսված է երեք խմբի համար: Այժմ գործում է երկու, և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն են հաճախում թվով 60 երեխա: