Համար 79 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Հ/Ա Ա–2Շերամի 65/2,

Հեռախոս +374-10-72 79 51

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 110

Աշխատակազմ 20

ՆՈՒՀ-ը երեխաների առջև իր դռներն է բացել1979 թվականից։ ՆՈՒՀ-ը տիպային մի շենք է, որը սկզբում գործել է 8 խմբով, այսօր` 5։

ՆՈՒՀ-ում առօրյան կազմակերպվում , հետաքրքիր ու բովանդակալից են դարձնում իրենց գործին նվիրյալ մանկավարժները։

Հասցե Հ/Ա Ա–2Շերամի 65/2,

Հեռախոս +374-10-72 79 51

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 110

Աշխատակազմ 20

ՆՈՒՀ-ը երեխաների առջև իր դռներն է բացել1979 թվականից։ ՆՈՒՀ-ը տիպային մի շենք է, որը սկզբում գործել է 8 խմբով, այսօր` 5։

ՆՈՒՀ-ում առօրյան կազմակերպվում , հետաքրքիր ու բովանդակալից են դարձնում իրենց գործին նվիրյալ մանկավարժները։