Համար 81 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Կուրղինյան 11/5

Հեռախոս +374-10-772821

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 145

Աշխատակազմ 27

Մանկապարտեզը նախատեսված է 6 խմբի (145 երեխայի) համար հիմնադիր տնօրեն՝ Զեմֆիրա Թորոսյան։ Մանկապարտեզի մեթոդ կաբինետը հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութերով, գրականությամբ, պաստառներով։ 2009-2011 թվականն ընկած ժամանակամիջոցում հիմնավոր վերանորոգվեց մանկապարտեզի շենքը , թարմացվեց գույքը , կառուցվեց ֆուտբոլի դաշտ ,վերանորոգվեց ցանկապատը, փոխվեցին մուտքի դռները և այլն։

Մանկապարտեզը շարունակամ է աշխատել իր որդեգրած ծրագրով։ Ֆիզիկական դաստիարակաթյունը առաջնահերթ է , բոլոր երեխաները ընդգրկված են ծրագրի մեջ, լրացացիչ կրթական ծառայությունների՝ լոգոպեդական, կիրառական արվեստ, անգլերեն լեզվի ուսուցումը նոր թափ հաղորդեցին մանկապարտեզի աշխատանքներին։

Նոր շունչ էր նաև ստեղծումը, որը նպատակ ունի կրթելու ծնողին որպես մանկավարժ (հրավիրվում են հայտնի մարդիկ՝ հոգեբան, մանկաբույժ, կենսաբան, մանկավարժներ)։

 

Հասցե Կուրղինյան 11/5

Հեռախոս +374-10-772821

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 145

Աշխատակազմ 27

Մանկապարտեզը նախատեսված է 6 խմբի (145 երեխայի) համար հիմնադիր տնօրեն՝ Զեմֆիրա Թորոսյան։ Մանկապարտեզի մեթոդ կաբինետը հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութերով, գրականությամբ, պաստառներով։ 2009-2011 թվականն ընկած ժամանակամիջոցում հիմնավոր վերանորոգվեց մանկապարտեզի շենքը , թարմացվեց գույքը , կառուցվեց ֆուտբոլի դաշտ ,վերանորոգվեց ցանկապատը, փոխվեցին մուտքի դռները և այլն։

Մանկապարտեզը շարունակամ է աշխատել իր որդեգրած ծրագրով։ Ֆիզիկական դաստիարակաթյունը առաջնահերթ է , բոլոր երեխաները ընդգրկված են ծրագրի մեջ, լրացացիչ կրթական ծառայությունների՝ լոգոպեդական, կիրառական արվեստ, անգլերեն լեզվի ուսուցումը նոր թափ հաղորդեցին մանկապարտեզի աշխատանքներին։

Նոր շունչ էր նաև ստեղծումը, որը նպատակ ունի կրթելու ծնողին որպես մանկավարժ (հրավիրվում են հայտնի մարդիկ՝ հոգեբան, մանկաբույժ, կենսաբան, մանկավարժներ)։