Համար 152 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Ազատության 4Ա

Հեռախոս +374 10 25 44 80

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 123

Աշխատակազմ 23

Ուսուցման, կրթման գործում նորանոր մեթոդների կիրառման, հարուստ մանկավարժական ձեռքբերումների շնորհիվ` մանկապարտեզը շրջապատում ունի մեծ պահանջարկ և գործում է գերծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մանկապարտեզում երեխաների սերն ու հարգանք են փայլուն աշխատանքային հարուստ փորձով, մանկավարժին բնորոշ հատկանիշներով օժտված դաստիարակներ

Հասցե Ազատության 4Ա

Հեռախոս +374 10 25 44 80

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 123

Աշխատակազմ 23

Ուսուցման, կրթման գործում նորանոր մեթոդների կիրառման, հարուստ մանկավարժական ձեռքբերումների շնորհիվ` մանկապարտեզը շրջապատում ունի մեծ պահանջարկ և գործում է գերծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մանկապարտեզում երեխաների սերն ու հարգանք են փայլուն աշխատանքային հարուստ փորձով, մանկավարժին բնորոշ հատկանիշներով օժտված դաստիարակներ