Մաշան և Արջը-Մեծ ճամփորդություն

Ռուսական

Արջը որոշում է ճամփորդության մեկնել` փորձնելով լուրը թաքցնել Մաշայից: Սակայն խորամանկ ու պրպտող Մաշան իսկույն կռահում է Արջի միտքը և, բնականաբար, ինքն էլ է միանում ճամփորդությանը:

Արջը որոշում է ճամփորդության մեկնել` փորձնելով լուրը թաքցնել Մաշայից: Սակայն խորամանկ ու պրպտող Մաշան իսկույն կռահում է Արջի միտքը և, բնականաբար, ինքն էլ է միանում ճամփորդությանը: