Թիվ 8 մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Երևանի թիվ 8 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1953 թվականին: Գործում է 4 խմբով:

Հասցե՝ Չարենցի 38
Հեռախոս՝ (374 10) 551 620
Տնօրեն՝ Հռիփսիմե Մանուկյան
Վայրը՝ տեսնել քարտեզի վրա