Համար 3 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Վրացյան փող., 80

Հեռախոս +374-10-571323

Խմբերի քանակը 7

Երեխաների քանակը 250

Աշխատակազմ 36

Երևան քաղաքի № 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1988 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 19 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Ժաննա Նորիկի Թադևոսյանը։

ՆՈՒՀ-ը եռահարկ առանձին կառույց է, գործում է 7 խմբով շուրջ 246 երեխաթվով, ունի կահավորված խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Ուսուցման գործընթացն իրականացվում է տարբեր մեթոդիկաներով, որոնց դասակարգումը հիմնված է գիտելիքների ձեռքբերման աղբյուրների, խոսքային, դիտողական, գործնական աշխատանքների վրա։ Ուսուցումն իրականացվում է փոխներգործուն` խաղային, գործնական, ակտիվ, ժամանակակից մեթոդներով։

Հասցե Վրացյան փող., 80

Հեռախոս +374-10-571323

Խմբերի քանակը 7

Երեխաների քանակը 250

Աշխատակազմ 36

Երևան քաղաքի № 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1988 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 19 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Ժաննա Նորիկի Թադևոսյանը։

ՆՈՒՀ-ը եռահարկ առանձին կառույց է, գործում է 7 խմբով շուրջ 246 երեխաթվով, ունի կահավորված խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Ուսուցման գործընթացն իրականացվում է տարբեր մեթոդիկաներով, որոնց դասակարգումը հիմնված է գիտելիքների ձեռքբերման աղբյուրների, խոսքային, դիտողական, գործնական աշխատանքների վրա։ Ուսուցումն իրականացվում է փոխներգործուն` խաղային, գործնական, ակտիվ, ժամանակակից մեթոդներով։