Համար 5 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Նալբանդյան փող., 11 շենք

Հեռախոս +374-10-56 45 23

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 200

Աշխատակազմ 26

Երևան քաղաքի № 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1970 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 33 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Աննա Մամիկոնի Ղազարյանը։

ՆՈՒՀ-ը երկհարկանի առանձին կառույց է, գործում է 6 խմբով շուրջ 199 երեխաթվով, ունի խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈւՀ-ը ունի երաժշտության դահլիճ, որտեղ անցակցվում են նաև ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները։

ՆՈՒՀ-ում պարբերաբար կազմակերպվում են ցերեկույթներ, տոնական հանդեսներ, նշվում են ազգային ավանդական տոներ, նաև երեխաների ծննդյան տոներ։

 

Հասցե Նալբանդյան փող., 11 շենք

Հեռախոս +374-10-56 45 23

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 200

Աշխատակազմ 26

Երևան քաղաքի № 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1970 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 33 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Աննա Մամիկոնի Ղազարյանը։

ՆՈՒՀ-ը երկհարկանի առանձին կառույց է, գործում է 6 խմբով շուրջ 199 երեխաթվով, ունի խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈւՀ-ը ունի երաժշտության դահլիճ, որտեղ անցակցվում են նաև ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները։

ՆՈՒՀ-ում պարբերաբար կազմակերպվում են ցերեկույթներ, տոնական հանդեսներ, նշվում են ազգային ավանդական տոներ, նաև երեխաների ծննդյան տոներ։