«ՆՅՈՒՏՈՆԻԿ» ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ

Երևանի մանկապարտեզները

 

Հասցե Ավան, Իսահակյան թաղամաս

Հեռախոս 374-10-614379 , +374-91-411234 (բջջ.)

Վեբ կայք http://www.newtonic.am

- Երեխաների փոքր թվաքանակ խմբերում (12-14 երեխա)

- Հաշվի առնելով երեխայի մտավոր և ֆիզիկական առանձնահատկությունները` անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին

- Դասապրոցեսի և պարապմունքների կազմակերպում առարկայական մասնագետների միջոցով

- Ուսուցման կազմակերպում հեղինակային մանկավարժական մեթոդներով

- Մասնագետների ընտրություն մրցութային կարգով

- Երեխայի քննադատական, վերլուծական, ստեղծագործական մտածողության և բանավոր խոսքի զարգացում

- Երեխայի բնատուր հակումների բացահայտում և ուղղորդում

- Երեխայի տրամաբանության զարգացում (շախմատի դասաժամեր, տրամաբանական խաղեր)

- Երեխայի գեղարվեստական ճաշակի ձևավորում (արվեստի և դասական երաժշտության դասաժամեր)

- Աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայություն (ջեռուցում, հիգիենա, էկոլոգիապես մաքուր միջավայր և այլն)

- Անհրաժեշտության դեպքում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպում

- Երեխաների անվտանգության ապահովում (մեկ մանկավարժի հսկողության ներքո 6 երեխա)

 

Հասցե Ավան, Իսահակյան թաղամաս

Հեռախոս 374-10-614379 , +374-91-411234 (բջջ.)

Վեբ կայք http://www.newtonic.am

- Երեխաների փոքր թվաքանակ խմբերում (12-14 երեխա)

- Հաշվի առնելով երեխայի մտավոր և ֆիզիկական առանձնահատկությունները` անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին

- Դասապրոցեսի և պարապմունքների կազմակերպում առարկայական մասնագետների միջոցով

- Ուսուցման կազմակերպում հեղինակային մանկավարժական մեթոդներով

- Մասնագետների ընտրություն մրցութային կարգով

- Երեխայի քննադատական, վերլուծական, ստեղծագործական մտածողության և բանավոր խոսքի զարգացում

- Երեխայի բնատուր հակումների բացահայտում և ուղղորդում

- Երեխայի տրամաբանության զարգացում (շախմատի դասաժամեր, տրամաբանական խաղեր)

- Երեխայի գեղարվեստական ճաշակի ձևավորում (արվեստի և դասական երաժշտության դասաժամեր)

- Աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայություն (ջեռուցում, հիգիենա, էկոլոգիապես մաքուր միջավայր և այլն)

- Անհրաժեշտության դեպքում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպում

- Երեխաների անվտանգության ապահովում (մեկ մանկավարժի հսկողության ներքո 6 երեխա)