Ի՞նչ հագուստ չի թույլատրվում հագցնել երեխաներին

Խնամք

Նորածին, վաղածին երեխաների խնամքի առանձնահատուկ հոգատարության համար սահմանված են հատուկ հիգենիկ պահանջներ:

Մասնավորապես ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ հագուստին վերաբերող պահանջներից են՝ նորածինների (կյանքի առաջին 28 օրը), այդ թվում վաղածինների համար հագուստը (արտադրանքը) պետք է պատրաստված լինի բնական գործվածքներից և կտորներից: Հագուստը կարելու համար քիմիական թելեր և մանրաթելեր թույլատրվում է օգտագործել միայն, եթե դրանք

Նորածին, վաղածին երեխաների խնամքի առանձնահատուկ հոգատարության համար սահմանված են հատուկ հիգենիկ պահանջներ:

Մասնավորապես ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ հագուստին վերաբերող պահանջներից են՝ նորածինների (կյանքի առաջին 28 օրը), այդ թվում վաղածինների համար հագուստը (արտադրանքը) պետք է պատրաստված լինի բնական գործվածքներից և կտորներից: Հագուստը կարելու համար քիմիական թելեր և մանրաթելեր թույլատրվում է օգտագործել միայն, եթե դրանք

են շփվելու երեխայի մաշկի հետ: Թույլատրվում է սինթետիկ նյութեր օգտագործել կարճատև (2 ժամից ոչ ավելի) օգտագործման հագուստի զարդարման համար, ընդ որում զարդարանքը չպետք է շփվի երեխայի մաշկի հետ:

Վաղածին երեխաների համար նախատեսված արտադրանքի կառուցվածքում անհրաժեշտ է նախատեսել.

երեխայի գլխի և մարմնի հետ արտադրանքի հնարավոր շփման տեղերում կարերի և հանգույցների բացակայություն,
մարմնի հետ շփման մասերում կոճակների, կոճգամների բացակայություն:

Չի թույլատրվում երեխայի գլխի մասից հագցվող հագուստի (արտադրանքի) պատրաստում:
Պատրաստի արտադրանքի պիտակի վրա պետք է նշել հետևյալ մակագրությունը. «Նախնական լվացումը պարտադիր է»:

Իրավաբան.net

 

Գովազդ