Ծաղկանց ծովը

Ժամանց

Ծաղկունքն ամեն մեկ-մեկ բուսան

Հարյուր-հազար գույն-գույն ներկած,

Լեռ ու հովիտ ծաղիկ դարձան,

Ծաղկանց ծովը ծըփ-ծըփծըփաց:

 

Մանուշակը կապույտ գլխով

Թաք է կացել թփերի տակ,

Զանգակիկը մեղմ ճոճալով

Թերն է ներկել կապույտ-սպիտակ:

Ծաղկունքն ամեն մեկ-մեկ բուսան

Հարյուր-հազար գույն-գույն ներկած,

Լեռ ու հովիտ ծաղիկ դարձան,

Ծաղկանց ծովը ծըփ-ծըփծըփաց:

 

Մանուշակը կապույտ գլխով

Թաք է կացել թփերի տակ,

Զանգակիկը մեղմ ճոճալով

Թերն է ներկել կապույտ-սպիտակ:

 

Ատամնավոր պսակ գլխին

Կարմրել է ցից մեխակը,

Իր բյուրավոր աչքը դեզին՝

Հոտ է բուրում բարձմենակը:

 

Սիպտակ հագած հեզ շուշանը

Փսփսում է զեփյուռի հետ,

Թերը փռած մարգարիտը

Օրորվում է առաջ ու ետ:

 

Կարմիր մախմուր, կուրծքը սևիկ,

Մեն-մենակ է ալ-կակաչը,

Սիպտակ փրփուր, լայնաթևիկ

Բոժոժ էլ կա ծաղկանց մեջը:

 

Զարմանազան, էն զանազան

Ծաղիկը իր վիզն է թեքել,

Շարշարուրիկ շարան, շարան

Ոտից գլուխ դեղին հագել:

 

Գյուլիսապահ մի ծաղիկ կա,

Որ չի բացվում օր ցերեկով,

Նա կբացվի ու հոտ կտա

Արևից ետ, մութ գիշերով:

Քաֆուր-վարդի գովքը մնաց,

Քնքուշ վարդի, կարմիր վարդի,

Փշերով է շրջապատված,

Փուշը սուր-սուր քաֆուր-վարդի:

 

Մի անթառամ ծաղիկ էլ կա

Ծաղիկների ծաղիկն է նա,

Նորի նման հինն անթառամ,

Ամառ, ձմեռ չի չորանա:

 

Սուսան, քրքում ու բալասան

Ոսկե պսակ սարի լանջին,

Ամեն ծաղիկ իր հոտն ունի,

Բույր ու բուրմունք դաշտի միջին:

Աթաբեկ Խնկոյան

Գովազդ