Երեխան փակված է իր մեր մեջ կամ չի կարողանում կենտրոնանալ տնային աշխատանքների վրա. սրանք ազդակներ են, որոնք չի կարելի անտեսել: Երբեմն դրանք կարող են շատ լուրջ խնդիրների մասին վկայել:

Երեխան իրեն անինքնավստահ է զգում: Այս զգացումը ժամանակի հետ ավելի կխորանա և մեծ տարիքում կարտահայտվի անհամարձակ լինելու, ոչ մի բան չձեռնարկելու տեսքով, եթե ծնողները ժամանակին չօգնեն երեխային:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ