Երեխան իրեն անինքնավստահ է զգում: Այս զգացումը ժամանակի հետ ավելի կխորանա և մեծ տարիքում կարտահայտվի անհամարձակ լինելու, ոչ մի բան չձեռնարկելու տեսքով, եթե ծնողները ժամանակին չօգնեն երեխային:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ