Ի՞նչ պետք է կարողանա երեխան 5-6 տարեկանում

Դաստիարակություն
 1. Հարցնում է բառերի նշանակությունը,
 2. Հետևում է երեք գործողություն  ենթադրող  հրահանգներին,
 • 5 տարեկանում հաշվում է մինչ 5-ը, իսկ 6-ում՝ մինչև 7-ը,
 • Ասում է, թե երկու միանիշ թվերից որն է մեծը,
 • Գիտի իր ազգանունը, հեռախոսի համարը, հասցեն, ծննդյան ամիսը,
 • Անվանում է այբուբենի տառերը,
 • Ենթարկվում է խաղի կանոններին,
 • Սիրում է օգնել տնային գործերում,
 • Երեխաների շրջանում ձգտում է լինել առաջատարը,
 • Խաղում է մրցակցային խաղեր,
 • Ինքնուրույն կապում է կոշիկի քուղերը,
 • Կարողանում է կտրել դանակով,
 • Տարբերում է աջն ու ձախը,
 • Արտանկարում է հավասարակողմ եռանկյունի,
 • Արտանկարում է այբուբենի տառերը, գրում է իր ազգանունը,
 • Մեկ ոտքի վրա 10 վայրկյանի ընթացքում կարողանում է պահպանել հավասարակշռությունը,
 • Մեկ ոտքի վրա և փակ աչքերով միայն մի ակնթարթ է կարողանում պահպանել հավասարակշռությունը,
 • Ոտքերը փոխելով թռչկոտում է,
 • Թռչում է ցածր արգելքների վրայով,
 • 5 վայրկյանի ընթացքում կարողանում է կանգնած մնալ ոտնաթաթերի  ծայրերի կամ   կրունկների վրա,
 • Ճոճվում է ճոճանակի վրա՝ ինքն իրեն հրելով,
 • Նկարում է մարդ, որն ունի առնվազն 3 մարմնամաս՝ գլուխ, աչքեր, քիթ, բերան և այլն,
 • Կրկնօրինակելով՝ կառուցում է 6 խորանարդերիկներից կազմված աշտարակ,
 • Բարձրանում և իջնում է աստիճաններով՝ յուրաքանչյուր ձեռքում բռնելով որևէ առարկա,
 • 5 տարեկանում կարողանում է իրեն նետված գնդակը բռնել երկու ձեռքերով և կրծքավանդակով, իսկ 6 տարեկանում՝ միայն ձեռքերով,
 • Կարողանում է պատմել պարզ պատմություններ,
 • Ճանաչում է գույները,
 • Զուգարան գնում է առանց օգնության:
 •  

  Աղբյուրը՝ «5-6 տարեկան երեխաների զարգացումը և դաստիարակման գաղտնիքները» ուղեցույց