Բոլոր ծնողներն էլ հեքիաթներ են կարդում երեխաների համար։ Այս զբաղմունքն, իհարկե, երեխայի մոտ զարգացնում է կապակցված խոսքը, մտածողությունը, երևակայությունը, ընդլայնում աշխարհընկալումը, բառապաշարը և այլն:

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի շրջանավարտ, «UWC Դիլիջան» քոլեջի ուսուցիչ Զինա Ղուկասյան «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամի կազմակերպած հանդիպման ընթացքում ներկայացնում է գործիքներ, որոնց միջոցով հնարավոր է տարրական դպրոցում խթանել երեխայի ստեղծագործականությունը։

Որքան հաճախ ենք մենք լսում մայրիկների ու հայրիկների գանգատը՝ «Մեր երեխան լսող չէ»: Ո՞ր ծնողը չի երազում վերջ տալ չլսող երեխայի կամակորություններին և կախարդական փայտիկի թեթև հարվածով այնպես անել, որ իրենց մանչուկը դառնա հեզ ու ենթարկվող։

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ