Աքլորն ու մարգարիտը․ առակ

Ժամանց

Օրվա մեկը մի աքլոր

Քջուջ-մջուջ անելիս

Տեսավ մի հատ մարգարիտ

Աղբի միջին փայլելիս։

Կտցեց, ասաց․

- Էս ի՞նչ է,

Ինձ հարցնես՝ ոչինչ է,

Վայ տամ էն հիմարին,

Որ գին կտա էս քարին։

Իսկ ինձ համար մի գարին

Արժե էսպես հազարին։

 

 

Աթաբեկ Խնկոյան