Նոր ուսումնական տարին, նոր ընկերները, նոր դասարանն ու միանգամայն նոր միջավայրը կարող են անհանգստության պատճառ դառնալ երեխաների համար։ Հոգեբաններն առաջարկում են այն հաղթահարելու մի քանի եղանակ։

Գորտնուկները մաշկի կամ լորձաթաղանթի բարորակ գոյացություններ են։ Դրանք անհարթ, ուռուցիկ հանգույցներ են, որոնք լինում են առանձին կամ կուտակումներով: Տարբերում են սովորական, տափակ, սրածայր ու ներբանային գորտնուկներ:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ