Իսկ եգիպտացիները շարունակեցին հալածել Իսրայելի ժողովրդին: Տեսնելով, որ ծովը ետ քաշվեց, իրենք նույնպես մտան: Առավոտյան Տերն ամբողջ եգիպտական բանակը շփոթության մատնեց` կառքերից անիվները հանելով, այնպես որ հազիվ էին կարողանում քաշել: Այդ տեսնելով` եգիպտացիներն իրար ասացին. «Փախչենք իսրայելացիներից, որովհետև նրանց փոխարեն Աստված ինքն է պատերազմում եգիպտացիների դեմ»:

Եվ փարավոնը գիշերը կանչեց Մովսեսին և Ահարոնին ու ասաց. «Վեր կացեք ու դուրս եկեք իմ ժողովրդի միջից` դուք էլ Իսրայելի որդիքն էլ, և գնացեք պաշտեցեք Տիրոջը, ինչպես որ ասացիք: Ձեր հոտերն ու արջառներն էլ վերցրեք, ինչպես ասացիք: Գնացեք և ինձ էլ օրհնեցեք»: Եգիպտացիները ստիպեցին ժողովրդին շուտ դուրս գալ իրենց երկրից, որովհետև վախենում էին, որ իրենք էլ կմեռնեն:

Երբ Տերը Մովսեսին ասաց, որ իրեն փարավոնի մոտ է ուղարկում ասելու նրան, որ ազատ թողնի Աստծո ժողովրդին, Մովսեսը պատասխանեց. «Ո՛վ Տեր իմ, ես դժվարությամբ եմ խոսում ու կակազ եմ . . . ուղարկիր մի ուրիշի, որին կարող ես»: Տերը, ցույց տալով Մովսեսին իր Ահարոն եղբորը, ասաց. «Ղևտացի Ահարոնը քո եղբայրը չէ՞: Գիտեմ, որ նա կարող է խոսել... Ես կլինեմ քո շուրթերում և նրա շուրթերում, ու ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ պետք է անեք, և Ահարոնը քո փոխարեն ժողովրդի հետ կխոսի: Եվ այսպես նա քո շուրթերը կլինի, դու նրան` Աստծո փոխարեն»:

Փարավոնը իմացավ, որ իսրայելացիները դուրս են եկել Եգիպտոսից, որպեսզի ոչ միայն զոհ մատուցեն իրենց Աստծուն, այլև երբեք Եգիպտոս չվերադառնան: Նրանց ետ վերադարձնելու համար Փարավոնը իր բոլոր հեծյալներով, կառքերով և ամբողջ զորքով գնաց նրանց ետևից:

Եվ այսպես, փարավոնի սիրտը չմեղմացավ, թեպետ տեսավ Աստծո մեծ հրաշքներն ու պատիժները: Ու Մոսվսեսն ասաց փարավոնին. «Տերն այսպես է ասում. «Կեսգիշերին կանցնեմ Եգիպտոսի միջով ու կմեռնի ամեն մի առաջնեկ (ընտանիքի անդրանիկը) սկսած առաջնեկից փարավոնի, որը գահի վրա է նստած, վերջացրած առաջնեկով ստրկուհու, որը ջրաղացքարի առաջ է նստած: Կմեռնեն նաև բոլոր կենդանիների առաջնեկները»»:

Մադիամի երկրում Մովսեսը ծանոթացավ Մադիամի քուրմի` Ռագուելի (Հոթորի) հետ: Այս քուրմը յոթը աղջիկ ուներ: Մովսեսն ամուսնացավ նրանցից մեկի` Սեպփորայի հետ:

Երկար ժամանակ անցնելուց հետո, եգիպտացիների թագավորը, այսինքն` փարավոնը մահացավ: Իսրայելի որդիները ծանր աշխատանքի պատճառով հառաչում էին ու Աստծուն աղաղակեցին:

Այլ հոդվածներ …