Փարավոնը շատ գոհ մնաց այն բանից, թե Հովսեփն ինչպես մեկնեց իր երազները: Նա իր ծառաներին ասաց. «Կգտնե՞նք արդյոք մեկ ուրիշ նման մարդ, ինչպիսին Հովսեփն է, որի մեջ Աստծո հոգին լինի»:

Հետո դիմեց Հովսեփին հետևյալ խոսքերով. «Քանի որ Աստված քո առաջ բաց արեց այս գաղտնիքը, նշանակում է` քեզանից ավելի խելացի և իմաստուն մեկը չկա: Դու կլինես իմ տան վերակացուն, ու քեզ կլսի իմ ամբողջ ժողովուրդը: Ես քեզ ղեկավար կկարգեմ ամբողջ Եգիպտոսի վրա ու միայն գահով կլինեմ քեզանից բարձր»:

Հետո Փարավոնը հանեց իր ձեռքի մատանին ու անցկացրեց Հովսեփի մատին: Վզին ոսկե շղթա դրեց ու թանկարժեք բեհեզյա հանդերձներ հագցրեց: Փարավոնը հրահանգ տվեց նրան իր երկրորդ կառքի մեջ նստեցնել, ման ածել Եգիպտոսի մեջ ու նրա առջևից գոչել` «Ծնրադրեցե՛ք»:

Այսպես մեծարվեց Հովսեփը, և իսկույն իր պարտականությունների կատարմանն անցավ: Քանի բերքառատ տարիներ էին, սկսեց պաշար հավաքել, որպեսզի գալիք սովի տարիներին Եգիպտոսի ժողովուրդը սովամահ չլինի: 

 

ԾՆՆԴՈՑ 41:37-48

Սակայն բանտում էլ Տերը Հովսեփի հետ էր ու օգնում էր իրեն: Աստված բանտապետի սիրտը լավ տրամադրեց Հովսեփի նկատմամբ ու նա բոլոր բանտարկյալների վրա տնօրեն նշանակեց Հովսեփին: Ինքը` բանտապետը, ամեն բան հանձնել էր Հովսեփին և ոչ մի բանի չէր խառնվում, որովհետև կատարելապես վստահում էր նրան: Աստված խոստացած է միշտ լինել նրանց հետ, ովքեր սիրում են Իրեն, ու երբ նրանք տառապանքի մեջ են լինում, Աստված ազատում և փառավորում է նրանց:

Հովսեփն իր հույսը Աստծո վրա դրեց ու նրանից օգնություն սպասեց:

Այն բանտում, որտեղ Հովսեփն էր, թագավորի երկու ծառաներն էին բանտարկված: Նրանցից մեկը ժամանակին թագավորի սեղանն էր սպասարկում` թագավորի բաժակի մեջ գինի լցնելով: Նրան մատռվակ էին անվանում: Մյուսը թագավորի սեղանին զանազան ուտելիքներ էր դնում: Նրան հացագործ էին անվանում: Սրանք թագավորի առաջ հանցանք գործեցին ու բանտ ընկան:

Մի օր մատռվակն ու հացագործը երազ տեսան, բայց երազները մեկնել չկարողացան: Հովսեփը նրանց ասաց. «Չէ՞ որ Աստված է տալիս մեկնաբանությունները: Պատմեցեք ինձ ձեր երազները»: Մատռվակն առաջինը պատմեց իր երազը: Նա երազում խաղողի որթ էր տեսել, որի վրա երեք ճյուղ կար: Այնուհետև որթի վրա ծաղիկներ էին երևացել, որոնք աճել ու պտուղ էին դարձել, նա հավաքել էր այդ պտուղները, ճզմել հյութը բաժակի մեջ ու մատուցել Փարավոնին:

Հովսեփը իսկույն նրան մեկնեց երազն ու ասաց. «Երեք ճյուղերը երեք օրեր են: Երեք օրից Փարավոնը կվերականգնի քեզ քո պաշտոնին, դու նրա ձեռքը կտաս բաժակը, ինչպես առաջ, նորից նրա մատռվակը կլինես»:

Հետո հացագործը պատմեց նրան իր երազը: Նա երազել էր, որ իր գլխի վրա երեք զամբյուղ կար: Ամենավերևում եղած զամբյուղը լի էր ամեն տեսակ թագավորական ուտելիքներով, որ թռչուններն էին ուտում:

Լսելուց հետո Հովսեփն ասաց նրան. «Երեք զամբյուղները երեք օր են նշանակում: Երեք օրից Փարավոնը կկանչի քեզ ու ծառից կկախի և թռչունները քո մարմինը կկտցահարեն»:

Երեք օրից նրանց հետ կատարվեց ճիշտ ու ճիշտ այն, ինչ կանխագուշակել էր Հովսեփը:

 

 

ԾՆՆԴՈՑ 39:7-23, 40:1-22

Եղբայրներից ամենաավագը` Ռուբենը, մյուսներից բարի էր: Երբ լսեց Հովսեփի դեմ կատարվելիք չարության մասին, որոշեց ազատել նրան ու հորը վերադարձնել: Ռուբենը սկսեց համոզել եղբայրներին չսպանել նրան, այլ միայն փոսի մեջ նետել:

Մի օր Եգիպտոսի Փարավոնը երազ տեսավ: Երազում կանգնած էր գետի ափին: Հանկարծ գետից յոթ գեր կովեր դուրս եկան ու սկսեցին եղեգների մեջ արածել: Հետո դուրս եկան յոթ նիհար կովեր: Այդ նիհար կովերը կերան գեր կովերին: Դրանից հետո Փարավոնը արթնացավ:

Վաճառականները Եգիպտոսում Հովսեփին որպես ստրուկ ծախեցին պալատականին, այսինքն՝ Եգիպտոսի փարավոնի օգնականին: Տերը անընդհատ իրեն դիմող Հովսեփին օգնում էր ամեն ինչում: Այդ պատճառով էլ հաջողակ էր այն բոլոր գործերում, որ իրեն հանձնարարում էին:

Հովսեփը մի երազ տեսավ, երազը պատմեց իր եղբայրներին, ու նրանք ավելի ատեցին իրեն: Հովսեփը նրանց ասաց. «Լսեցեք այն երազը, որ տեսել եմ:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ