Աբրահամը

Հավատք

Աբրահամ նշանակում է ժողովուրդների հայր: Նա շատ էր սիրում Տիրոջը, նրան հնազանդ էր ու նվիրված: Աստված ինքը նրան իր բարեկամն անվանեց: Տերը ավետարանի մեջ մեզ էլ է ասում. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե կատարեք ինչ որ ես ձեզ պատվիրում եմ»: (Հովհաննես 15:14 ):

Աբրահամ նշանակում է ժողովուրդների հայր: Նա շատ էր սիրում Տիրոջը, նրան հնազանդ էր ու նվիրված: Աստված ինքը նրան իր բարեկամն անվանեց: Տերը ավետարանի մեջ մեզ էլ է ասում. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե կատարեք ինչ որ ես ձեզ պատվիրում եմ»: (Հովհաննես 15:14 ):

Աբրահամ նշանակում է ժողովուրդների հայր: Նա շատ էր սիրում Տիրոջը, նրան հնազանդ էր ու նվիրված: Աստված ինքը նրան իր բարեկամն անվանեց: Տերը ավետարանի մեջ մեզ էլ է ասում. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե կատարեք ինչ որ ես ձեզ պատվիրում եմ»: (Հովհաննես 15:14 ):Մի օր Տերը Աբրահամին ասաց (Ծննդոց 12:1-3) «Գնա քո երկրից, քո ազգականներից և քո հոր տնից, այն երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ: Ես քեզ մեծ ազգ կդարձնեմ, կօրհնեմ քեզ, քո անունը կմեծացնեմ և դու օրհնյալ կլինես: Եվ քեզ օրհնողներին կօրհնեմ, և քեզ անիծողներին` կանիծեմ, և երկրի բոլոր ազգերը քեզանով կօրհնվեն»:

Աբրահամն արեց այն, ինչ Տերն իրեն ասաց: Իր հետ վերցրեց իր կնոջը` Սառային, եղբոր որդուն` Ղովտին, ողջ ունեցվածքը և Խառանում իր հետ ապրող իր բոլոր մարդկանց հետ միասին դուրս եկան դեպի տիրոջ նշած Քանանու երկիրը:

Ճանապարհին հասան այն վայրը, որ «Մորեի կաղնի» էր կոչվում: Այնտեղ Տերը երևաց Աբրահամին ու ասաց «(12:7) Այս երկիրը պիտի քո սերնդին տամ:

Ծննդոց 12:1-7

Գովազդ