Մի օր գետաձին եղեգների մեջ գտավ լքված հին մեքենա: Տեսնելով այն՝ միանգամից ձայն տվեց փղին.

- Գիրու՜կ, տե՛ս՝ ինչ եմ գտել: Ի՞նչ կարծիք ունես, ի՞նչ կարող ենք անել։

Ինչքան կուզեն՝ իրենց տանջեն,
Երբ ընկերները համերաշխ չեն,
Օգուտ չունեն բռնած գործից.
Այ, մի առակ կյանքի փորձից,
Թեև անցուկ,
Բայց ոչ մոռցուկ:

Մի օր որսորդները բռնեցին եղնիկի հետքը և սկսեցին հետապնդել նրան: Եղնիկը ճարահատյալ այս ու այն կողմ էր վազվզում, երբ նկատեց խաղողի խիտ թփերը: Նա շտապեց թաքնվել դրանց մեջ, որպեսզի աննկատ մնա:

Այլ հոդվածներ …