Ջրհորի գորտը

Առակներ

Տիեզերքների լույսին անհաղորդ,

Ջրհորում ծնված երգում էր մի Գորտ.

«Արար աշխարհում

Մի լավ տեղ գիտեմ,

Ես չեմ վարանում

Անվանել եդեմ…

Տիեզերքների լույսին անհաղորդ,

Ջրհորում ծնված երգում էր մի Գորտ.

«Արար աշխարհում

Մի լավ տեղ գիտեմ,

Ես չեմ վարանում

Անվանել եդեմ…

Եդեմը քիչ է

Իմ ջրհորի դեմ,

Տիեզերքն ի՞նչ է

Իմ ջրհորի դեմ…»:

Երկինք չտեսած երբեք իր օրում,

Ուրիշ երգ կասե՞ր Գորտը ջրհորում:


Մկրտիչ Կորյուն