Sidebar

Հայոց լեզու. բանաստեղծություն

Դու հնաբառ,

Մեսրոպատառ,

Աղբյուրի պես

Ջինջ ու կայտառ:

Դու մոր նման

Միշտ տուն կանչող,

Մայր հողի պես

Միշտ կանաչող:

Դու այնպես կուռ,

Այնպես անբիծ

Եվ ինչ լավ է,

Հասել ես ինձ:

Թե կորչեիր

Հանկարծ անհետ,

Ինչպե՞ս խոսեր

Մայրս ինձ հետ:

 

Պատվական Խաչատրյան