Պատգամ

բանաստեղծություններ

Զգո՜ւյշ խոսիր Հայաստանում.-

Այստեղ ամեն գագաթ ու ձոր,

Արձագա՜նք է տալիս հզոր

Եվ քո խոսքը հեռո՜ւ տանում...

Թե բարի են խոսքերը քո,

Զգո՜ւյշ խոսիր Հայաստանում.-

Այստեղ ամեն գագաթ ու ձոր,

Արձագա՜նք է տալիս հզոր

Եվ քո խոսքը հեռո՜ւ տանում...

Թե բարի են խոսքերը քո,

Հայոց լեռները, ակնածանքով

Կխոնարհվե՜ն քո դեմ լռին`

Բաշը քսած քո ձեռքերին:

Իսկ թե չա՜ր են` լեռները մեր,

Հրաբխի բեռնե՛ր անմեռ,

Որ լռե՜լ են, բայց չե՜ն հանգել,

Քեզ լավայո՜վ կարձագանքեն,

Որ լեռնե՜ր է քշում-տանում...

Զգո՜յշ խոսիր Հայաստանում:

Զգո՜ւյշ քայլիր Հայաստանում,-

Նե՜ղ են ճամփեքը լեռնական,

Երկու հոգու տեղ չե՛ն անում,

Թե դեմ- դիմաց ելնեն հանկարծ.

Թե բարեկամ ես ու ընկեր,

Ա՜նց կկենաք իրար գրկած,

Թե դավո՛վ ես այստեղ ընկել,

Կգլորվես ժայռերից ցած.

Ո՞վ եղավ քո գալու վկան,

Գնալդ ո՞վ է իմանում...

Նե՜ղ են ճամփեքը լեռնական,

Զգո՜ւյշ քայլիր Հայաստանում:

Զգո՜ւյշ գործիր Հայաստանում,-

Մենք գահ ու թագ չե՜նք ունեցել,

Եվ... արքա է ամեն մի հայ.

Զորք ու բանակ չե՜նք ունեցել,

Եվ... սպա՛ է ամեն մի հայ.

Ամեն մի հայ` լեռան մի ծերպ,

Ամեն մի հայ` ուրույն մի կերպ,

Ամեն մի հայ` մի Հայաստան-

Բաժա՜ն-բաժա՜ն,

Անմիաբա՜ն,

Զատվա՜ծ, հատվա՜ծ,

Եվ սակայն` մի՛,

Երբ սպառնում է թշնամին

Մեր դարավոր անմահ երթին

Եվ այս ժայռին թառած բերդին,

Որ Հայրենի՜ք ենք անվանում...

Զգո՜ւյշ գործիր Հայաստանում

 

Գևորգ Էմին