Եղջյուրները

բանաստեղծություններ

Սիրում եմ քեզ, կովի եղջյուր,

Ամուր ես դու և մի քիչ սուր,

Բայց շատ ափսոս, որ խեղճ կովին

Չես պաշտպանում բոլորովին:

Սիրում եմ քեզ, այծի եղջյուր,

Սիրում եմ քեզ, կովի եղջյուր,

Ամուր ես դու և մի քիչ սուր,

Բայց շատ ափսոս, որ խեղճ կովին

Չես պաշտպանում բոլորովին:

Սիրում եմ քեզ, այծի եղջյուր,

Ոլոր-մոլոր ու ծուռումուռ,

Բայց շատ ափսոս, գայլից անկուշտ

Վախենում ես և դու, անշուշտ:

Եղջերուի եղջյուր սիրուն,

Ամենից շատ քեզ եմ սիրում,

Թեպետ դու էլ անզոր ես շատ,

Բայց սիրուն ես, սիրուն անչափ:

 

Էդուարդ Միլիտոնյան