Բադիկն ու ոզնին

բանաստեղծություններ

Ճամփորդ ոզնին շատ էր ուզում

Տեսնել առվակ ու գետ.

-Ի՞նչ կլինի, սիրուն բադիկ,

Ինձ էլ տանես քեզ հետ:

Մեջքին առած փոքրիկ ոզնուն

Բադն էր սահում գետով,

 

Ճամփորդ ոզնին շատ էր ուզում

Տեսնել առվակ ու գետ.

-Ի՞նչ կլինի, սիրուն բադիկ,

Ինձ էլ տանես քեզ հետ:

Մեջքին առած փոքրիկ ոզնուն

Բադն էր սահում գետով,

 

Ծիծաղում էր ոզնին ուրախ,

Հրճվում ամբողջ սրտով:

Հանկարծ տեսավ գետում մի ձուկ

Բադիկն օրոր-շորոր,

Մոռանալով փոքրիկ ոզնուն`

Սուզվեց հատակը խոր:

 

Հենրիկ Սևան