Դղյակ նուռը

բանաստեղծություններ

Իմ դղյակը

Կարմիր նուռն է,

Իմ դեմ բաց է

Նրա դուռը:

Կեղևի մեջ

Ամեն հատիկ

Ինձ թվում է

Սիրուն զատիկ:

Փոքրիկ նուռ է,

Իմ դղյակը

Կարմիր նուռն է,

Իմ դեմ բաց է

Նրա դուռը:

Կեղևի մեջ

Ամեն հատիկ

Ինձ թվում է

Սիրուն զատիկ:

Փոքրիկ նուռ է,

Բայց մեծ աշխարհ,

Կարող եմ ես

Ապրել հարմար:

Ամեն հատիկ`

Մի հայելի,

Հարց է տալիս

Զարմանալի:

Թողած արև,

Թողած աստըղ,

Եկել ես դու

Ապրես այստեղ:

Չի հասկանում

Ոչ մի հատիկ,

Որ հատիկ եմ

Ես էլ պստիկ:

 

Էդուարդ Միլիտոնյան