Օդեղեն տունը

բանաստեղծություններ

Օդի մեջ

Տուն եմ սարքել,

Դռան դեմ

Շուն եմ կապել,

Եվ տան մեջ

Լույս եմ վառել,

Օդի մեջ

Գորգ եմ հյուսել

Եվ գորգին`

Հին մի սուսեր:

Եվ հետո

Կանգնել ուրախ,

Կանչում եմ

Մեկ աջ, մեկ ձախ`

Օդի մեջ

Օդի մեջ

Տուն եմ սարքել,

Դռան դեմ

Շուն եմ կապել,

Եվ տան մեջ

Լույս եմ վառել,

Օդի մեջ

Գորգ եմ հյուսել

Եվ գորգին`

Հին մի սուսեր:

Եվ հետո

Կանգնել ուրախ,

Կանչում եմ

Մեկ աջ, մեկ ձախ`

Օդի մեջ

Տուն եմ սարքել,

Դռան դեմ

Շուն եմ կապել:

Վա~յ,  քամին

Լսեց, եկավ,

Օդեղեն

Տունն իմ տարավ:

 

Էդուարդ Միլիտոնյան