Ի՞նչ ենք մենք տեսնում

Մեր աչքերը փակ,

Եվ այն էլ միայն

Քնած ժամանակ:

/Երազ/

 

***

 

Ամեն մարդ ունի

Մի փոքրիկ տնակ,

Մեջը սիրունիկ

Գառներ սպիտակ:

/Բերան, ատամներ/

 

***

 

Թեև չունի նա թևեր,

Բայց բազե է անվեհեր,

Բազեից էլ համարձակ,

Կտրում է ծով ու ցամաք:

/Օդաչու/

 

***

 

Ի՞նչն է քեզ հետ գնում, գալիս,

Հետը խոսես, ձայն չի տալիս,

Երբ դեռ լույս է, քեզ հետ է նա,

Հենց որ մթնեց, կանհետանա:

/Ստվեր/

 

***

 

Միս է առանց ոսկորի,

Եվ շատ նման է թրի,

Թե մի անգամ կտրեց նա,

Կտրածն էլ չի լավանա:

/Լեզու/

 

***

 

Ոչ լսում է, ոչ խոսում,

Ոչ զգում է, ոչ տեսնում,

Սակայն նա մեզ բոլորիս

Բաց ճանապարհ է տալիս:

/Լուսացույց/

 

***

 

Թևեր ունի գույնզգույն,

Թուփ ու ծաղիկ է սիրում,

Նա ձեզ ամենիդ ճանաչ,

Թռիչքը կարճ, կյանքը կարճ:

/Թիթեռ/

 

***

 

Բռունցքի չափ մեքենա,

Ամեն տեղ քեզ հետ է նա,

Քնած լինես, թե արթուն,

Նա քեզ կյանք է պարգևում:

/Սիրտ/

 

Մկրտիչ Կորյուն

Այլ հոդվածներ …