Գեղեցիկ է ու բարետես՝

Գլխին մի փունջ սանրի պես,

Երբ նստում է, դադար առնում,

Իր անունն է միշտ կրկնում:

 

 

                                     /Հոպոպ/

Մի օձ կա մեծ, գույնը կապույտ,
Հա գնում է պտույտ-պտույտ,

Նրանով են սնվում անվերջ
Ծառ ու ծաղիկ, խոտ ու առվույտ:

Այլ հոդվածներ …