Հանելուկներ կենդանիների մասին - 3

Հանելուկներ

 Մարմնիս վրա, ահա, տես

Սուր-սուր փշեր ունեմ ես.

Միակ հյուրն եմ դաշտերի,

Եվ թշնամին օձերի:

 

(ՈԶՆԻ)

 ***

Կենդանի եմ մարդու պես,

Ունեմ և ձեռք, և երես,

Տունս` տաքուկ անտառը,

Մեծ ծառերի կատարը:

 

(ԿԱՊԻԿ)

 

***

Կա մի հսկա կենդանի,

Եվ խելացի, և բարի,

Յոթը տարին մի անգամ

Ձագ է տալիս աշխարհին:

 

(ՓԻՂ)

 

***

Վրան ունի թավ մուշտակ,

Կաթնաղբյուրը՝ կրծքի տակ,

Պարգևում է մթերքներ՝

Բուրդ ու բարիք, կաթ ու սեր:             

               

(ՈՉԽԱՐ)

 

***

Շրջում է տանն ու բակում՝

Բեղը սրած մուկ բռնում,

Պոչը երկար, թավամազ,

Քայլը՝ քնքուշ, նազենազ:                 

           

(ԿԱՏՈՒ)

 

***

Մարդուն մոտիկ ու մտերիմ՝

Կենդանի է հավատարիմ,

Հսկում է նա փարախ ու բակ,

Չի ընդունում ոչ մի կաշառք:       

 

(ՇՈՒՆ)

 

***

Ցերեկով խոր քուն է մտնում,

Մթության մեջ՝ կեր է գտնում,

Այն ո՞ր հավքն է՝ մեծ աչքերով,

Որ տեսնում է լոկ գիշերով:                                    

 

(ԲՎԵՃ)

 

***

Փետուրներ են ծաղկուն, շքեղ,

Պոչը՝ երկար, հովհարաձև,

Ո՞ր թռչունն է, գույնով պես-պես,

Անունն ասա, եթե գիտես:                                

 

(ՍԻՐԱՄԱՐԳ)

 

***

Թխկթխկոցով միալար

Ծառն է մաքրում անդադար,

Ուտում է որդ ու թրթուր՝

Կտուցով սուր ու ամուր:                                  

 

(ՓԱՅՏՓՈՐԻԿ)

 

***

Սևիկ-սևիկ՝ պուտպուտիկ,

Ի՞նչ թռչուն է մեզ մոտիկ,

Որ գալիս է վաղ գարնան՝

Բույն ենք շինում մենք նրան:                                       

 

(ՍԱՐՅԱԿ)