Շուտասելուկներ

Հանելուկներ

***

Շուշանիկը սուս անի, 

Նստի մոտը Սուսանի:

***

Կար մի վրան սպիտակ, 

Վրան` կարմիր մի պիտակ: 

 

***

- Ծիրանի´ ծառ, ծիրա´ն տուր: 

- Ծիրան չունեմ, ծո´ւյլ Ծատուր: 

- Ծիրան չունե՞ս: Ունես, չէ´: 

- Ունեմ` ծույլի համար չէ: 

 

*** 

Քոթոթը նոթոտ է, 

Նոթոտ է քոթոթը: 

Թեկուզև նոթոտ է՝ 

Լավիկն է քոթոթը: 

 

*** 

Օձը դպրոց չի գնում, 

Դպրոցում ինչ գործ ունի: 

Ինչ որ պետք է այս կյանքում՝ 

Ատամի տակ օձն ունի:

  

*** 

Մեր տան առաջ, 

Կանաչ կակաչ, 

Կանաչ կակաչ, 

Մեր տան առաջ: 

 

***

Ջուրը հալված ձյուն է, 

Ձյունը սառած ջուր է:

 

***

Ձեր բակում կա տասը տանձի ծառ, 

Տասը տանձի ծառին` տասը ծանր տանձ: 

 

***

Ոսկանն եմ ես, Ոսկանը, 

Ոտով հասա Որսասար, 

Որսասարում որս արի` 

Որսկան պապիս հավասար: 

 

***

Չիր ու չամիչ` Վաչիկին, 

Գիր ու գրիչ` Խաչիկին: 

 

***

Ուռի ծառից առույգ մի ուլ 

Պոկեց ուռի դալար մի ճյուղ: 

Ծիտը ճտտաց. «Ա՜յ, գիժուլիկ, 

Մի կոտրատիր ճյուղերն ուռի...»: 

 

*** 

Ուշեղը ուժեղ է, 

Ուժեղը՝ ուշեղ,

Եվ անշեղ ուշեղը 

Երբեք չի տուժել: