Շուտասելուկներ խոսքի հետ կապված խնդիր ունեցող փոքրիկների համար

Հանելուկներ

***

Մուկը տիկնիկ-մկնիկ ուներ,

 

Տիկնիկ-մկնիկը՝ տեր:

 

Տերը մուկն էր տիկնիկատեր,

 

Տիկնիկը գիտեր: 

 

*** 

Մեր շունը ութ աշուն տեսավ,

 

Իսկ աշունը՝ քանի՞ շուն:

 

Շա՛տ ափսոս, որ շուն չի հաշվում

 

Աշխարհում ոչ մի աշուն:

 

 

***

Մոլոր ակը կլոր ակ է,

 

Կլոր ա՞կ է մոլորակը:

 

 

***

Նույնիսկ հավքերը անտառի

 

Տարբերում են թառը թառից.

 

Միշտ էլ իրենց թառին թառում

 

Ու չեն թառում թառչու թառին:

 

 

***

Շնիկը կծան է,

 

Կածանը՝ փոշոտ:

 

Շնիկը փոշի է

 

Բարձրացնում պոչով:

 

Խառնվել են իրար

 

Կծան ու կածան...

 

Կծանը կածան է,

 

Կածանը՝ կծան: 

 

 

***

Մողեսն ասաց մողեսին.

 

- Պոչս թողի Պողոսին:

 

Պողոսը չա՜ր տղա է,

 

Հազիվ թե ինձ խնայեր...

 

 

***

- Մռռանը ի՞նչ գործ ունի

 

Մռայլ ու մութ մառանում:

 

- Գնա հարցրու մռռանին,

 

Մռռանն այդ չի մոռանում: 

 

 

***

Ոչ քեզ, ոչ ինձ, 

 

Ոչ քեզ, ոչ ինձ,

 

Ոչինչ, բացի մկան պոչից,

 

Մկան պոչից բացի ոչինչ՝

 

Ոչ քեզ, ոչ ինձ,

 

Ոչ քեզ, ոչ ինձ: